| HOME | CONTACT |
 
 

台北市租賃商業同業公會第十一屆理監事名冊
理事長 陳鳳龍 先生
理事
田天明 先生 謝明鑫 先生 王光雄 先生 許國興 先生 蔡志賢 先生
賴岳青 先生 加藤匠 先生 蘇松輝 先生 江宏仁 先生 林忠生 先生
許玉樹 先生 沈文斌 先生 許明郭 先生 侯明欽 先生 張晉綜 先生
孫宏元 先生 戴碧昌 先生 史耀祥 先生 孟昭明 先生 舒博特 先生
莊 耀 先生 何建漢 先生 林宜村 先生 王漢章 先生 林彥良 先生
林銘輝 先生 陳忠裕 先生      
監事
徐瓊強 先生 江忠洽 先生 莊文凱 先生 羅順良 先生 蘇綵華 小姐
 
 
 
 
 
灣金融服務業聯合總會

 
copyright © 2004 Taipei Leasing Association .R.O.C All Rights Reserved.