| HOME | CONTACT |
 
 

台北市租賃商業同業公會第十二屆理監事名冊
理事長 陳鳳龍 先生
理事
陳鳳龍 先生 王光雄 先生 李國權 先生 許玉樹 先生 何淑華 小姐
松本幸雄 先生 陳俊彬 先生 方華恩 先生 林彥良 先生 許國興 先生
沈文斌 先生 戴碧昌 先生 孟昭明 先生 蘇綵華 小姐 鄭振宏 先生
蔡志賢 先生 謝明鑫 先生 王亦允 先生 吳家浩 先生 周瑞燦 先生
陳崑寶 先生 蔡奇峯 先生 廖文忠 先生 王凱正 先生  
         
監事
侯明欽 先生 孫宏元 先生 蘇松輝 先生 林宜村 先生 徐瓊強 先生
 
 
 
 
 
灣金融服務業聯合總會

 
copyright © 2004 Taipei Leasing Association .R.O.C All Rights Reserved.